1.
Martišauskienė E. Paauglių požiūris į dvasines vertybes: kaitos tendencijos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];270:43-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2967