1.
Bitinas B. Disertacinis tyrimas: tikrovės nuotrauka ir kūrybinė intervencija. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės9 d.];270:11-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2970