1.
Norkus Z. Aplinkos veiksnių įtaka universiteto kamieninio padalinio strateginiam planavimui: pastabos atvejo studijai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];260:96-106. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2978