1.
Aramavičiūtė V, Jasiūnaitė P. Žaidimas kaip vaiko socializacijos veiksnys ikimokykliniame amžiuje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio8 d.];26:70-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2980