1.
Juodaitytė A. Vaikų skirtybių lygybės samprata pedagogikoje ir sugestyvaus egalitarizmo kontekste. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];26:60-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/2981