1.
Duoblienė L. Švietimo politika ir globalizacija: nacionaliniai ir supranacionaliniai ypatumai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];250:69-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3007