1.
Pociūtė B. Leono Jovaišos indėlis į profesinio orientavimo tyrimus ir praktiką. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio23 d.];250:43-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3009