1.
Tijūnėlienė O. Tiesa – gyvenimo sėkmės veiksnys Leono Jovaišos požiūriu. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio27 d.];250:30-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3010