1.
Gaučaitė R, Kalenda Česlovas. Dvasingumo sklaidos žmogaus pasaulyje analizė. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];240:157-60. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3026