1.
Lileikis S. Jūreivystės studentų vertybinis santykis su jūra: fenomenologiniai kontūrai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio19 d.];240:139-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3028