1.
Paulauskas R, Bakutytė R, Ušeckienė L. Pedagogų požiūris į profesijos prestižo veiksnius. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo22 d.];240:127-38. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3029