1.
Duoblienė L. Ar pavyks išvengti hibridinio tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje?. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo23 d.];230:79-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3046