1.
Martišauskienė E. Žinių sritys pedagogo kompetencijos ribose. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];230:52-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3048