1.
Butrimė E, Zuzevičiūtė V, Jarmakovienė J. Mišraus mokymo poreikiai socialinių mokslų studentų ir dėstytojų požiūriu. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];230:43-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3049