1.
Aramavičiūtė V. Šiuolaikinio žmogaus socializacija Juozo Vaitkevičiaus socialinėje pedagogikoje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];220:163-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3061