1.
Martišauskienė E. Pedagogų požiūris į mokytojo kompetencijų raišką. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio29 d.];220:88-101. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3067