1.
Targamadzė V, Nauckūnaitė Z. SOLO taksonomija kaip mokinių rašinių vertinimo priemonė. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio30 d.];220:65-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3069