1.
Baranova J. Filosofinės abejonės dėl mąstymo ir jausmų priešpriešos moralinio ugdymo procese. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio20 d.];220:25-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3072