1.
Duoblienė L. Postmodernios minties reikšmė švietimo kaitai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];220:9-24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/3073