1.
Tilk M. „DOMOSTROI“ KAIP UGDOMASIS NARATYVAS VIDURAMŽIŲ IR MODERNIOSIOS RUSIJOS PEDAGOGINĖJE PARADIGMOJE. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio30 d.];330:128-47. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/4387