1.
Martišauskienė E. Fundamentinės ugdymo problemos Antano Maceinos pedagogikoje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];210:14-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7490