1.
Duoblienė L, Bulajeva T. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai – kokybiško ugdymo garantas?. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės16 d.];210:59-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7495