1.
Prakapas R, Targamadzë V. Auditas mokykloje: tarp proceso ir strategijos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2022 m.birželio27 d.];210:89-100. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7497