1.
Juodaitytė A, Šaparnytė E. Vaikų kompiuterinės kultūros komunikacinio diskurso empirinis tyrimas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];210:101-16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7498