1.
Bulotaitė L, Bliumas R, Pociūtė B. Universitetų dėstytojų darbo ir streso ypatumai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio29 d.];210:208-19. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7506