1.
Vasiliauskas R. Pedagogikos, kaip mokomojo dalyko, vaidmuo keičiantis mokytojų rengimo paradigmai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];20:22-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7513