1.
Teresevičienė M, Zuzevičiūtė V, Kabišaitytė S. Pasirengimas vertinti neformaliai ir savaime įgytą kompetenciją. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio1 d.];20:78-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7518