1.
Targamadzė V, Vėbra AV. Profesinio tobulinimo vertinimas Lietuvos švietime: problemos ir perspektyvos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės26 d.];20:102-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7520