1.
Martišauskienė E. Dvasingumas: ištakos ir metodologinės ugdymo prieigos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];20:115-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7521