1.
Wagner H. Prasmės suradimas tarp neapibrėžtų modernaus gyvenimo modelių ir asmeninės savivertės siekio. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];20:126-39. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7522