1.
Jovaiša L. Tikėjimas žmogaus ugdymo vyksme. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];20:140-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7523