1.
Girdzijauskas A. Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio30 d.];20:172-86. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7526