1.
Aramavičiūtė V, Martišauskienė E. Santykių su tėvais pokyčių aspektai: paauglių požiūris. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės25 d.];20:201-12. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7528