1.
Butvilas T. Šeimoje netektį patyrusių vaikų saviidentifikacijos poreikis kaip socializacijos veiksnys. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos5 d.];20:213-24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7529