1.
Pruskus V. Aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškoje visuomenėje: ekologinės, ekonominės ir kultūrinės-edukacinės dimensijos. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];20:244-58. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7531