1.
Kievišas J. Dvasingumo sklaidos akcentai ugdymo realybėje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio22 d.];20:259-62. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7532