1.
Navaitis G. Vyrų nuostatos į saviraišką tėvystėje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2007 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];190:127-34. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7545