1.
Martišauskienė E. Mokytojų vertybinės nuostatos ir jų sklaida pedagoginėje veikloje. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2007 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];190:135-46. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/7546