1.
Nauckūnaitė Z. KALBOS DIDAKTIKA: KALBOS UGDYMO PARADIGMŲ KAITA IR KALBOS MOKYMO(SI) LOGIKA. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2015 m.liepos30 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo25 d.];340:49-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/8342