1.
Balundė A, Grakauskaitė-Karkockienė D. VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2015 m.liepos30 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];340:105-16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/8346