1.
Dagienė V, Pėlikis E, Stupurienė G. INFORMATINIO MĄSTYMO UGDYMO UŽDUOTYS: MERGINŲ IR VAIKINŲ SPRENDIMŲ ANALIZĖ. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2015 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės6 d.];350:53-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9190