1.
Lepik M. VADOVĖLIŲ NAUDOJIMO MOKANT MATEMATIKOS ANALIZĖ: ESTIJOS ATVEJIS. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2015 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.vasario26 d.];350:90-102. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9193