1.
Gervytė D. APGINTA ŠARŪNĖS NAGROCKAITĖS DISERTACIJA „LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS TURINIO SAMPRATA: DISKURSO ANALIZĖ“. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2015 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės25 d.];350:132-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9196