1.
Aramavičiūtė V. DISERTACIJA APIE NEOLIBERALIZUOTOS BENDROJO UGDYMO POLITIKOS TRANSFORMACIJŲ KRITINĘ ANALIZĘ. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2015 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės11 d.];350:135-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9197