1.
Jovaiša L. Pasaulietinio ugdymo tikslai. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1991 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];10:43-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9345