1.
Valatkienė S. Aktyviosios mokyklos atstovų kritinis požiūris į Herbarto mokyklą. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1991 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];10:77-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9349