1.
Valatkienė S. Aktyviosios mokyklos idėjų atspindys J. Laužiko didaktinėse pažiūrose. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1991 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.birželio25 d.];10:86-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9350