1.
Aramavičiūtė V. Dorovinio auklėjimo aktualumas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1991 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės17 d.];10:126-34. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9354