1.
Jovaiša L. Mokytojų rengimas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1993 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.liepos5 d.];20:109-12. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9370