1.
Martišauskienė E. Ryškesnės auklėjimo per pamokas galimybės. ActPaed [Prieiga per internetą]. 1993 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio5 d.];20:133-41. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9374